Flå kommune

Flå - Først i Hallingdal

  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Invitasjon dialogmøte

Invitasjon til dialogmøte mellom frivillige lag/organisasjoner, kommunen og frivilligsentralen

Tid og sted: tirsdag 30. mai kl. 18.00 Flå veksthus – kommunestyresalen

Flå frivilligsentral er nå etablert og har vært i drift siden 6. mars. Et av frivilligsentralen sine mål er å støtte og hjelpe lag og organisasjoner som allerede driver mye god frivillig innsats i Flå. Det er viktig å presisere at frivilligsentralen sin øvrige virksomhet skal være et supplement til det allerede eksisterende frivillige arbeidet.

For at vi best mulig kan støtte og hjelpe, ønsker vi å avholde to dialogmøter pr år mellom frivillige lag/organisasjoner, kommunen og frivilligsentralen.

Vi inviterer derfor ledere, evt. styremedlemmer i alle lag/organisasjoner og andre interesserte, til et dialogmøte for å sammen se på:

  • Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet skal revideres.
    v/Regina fra kulturkontoret
  • Hvordan kan Frivilligsentralen støtte og hjelpe lag og organisasjoner?
  • Hvordan øke deltakelsen i frivillige lag og organisasjoner?
  • Koordinering av aktiviteter og samarbeid mellom lag og organisasjoner.

Dersom du ikke er rette mottaker i ditt lag/din organisasjon ber vi om at du videreformidler denne invitasjonen til rette vedkommende. Ta gjerne kontakt med Flå frivilligsentral også, på mail;

post@flaa.frivilligsentral.no eller tlf. 90 76 70 11 slik at vi kan oppdatere vår kontaktliste.

Det samme gjelder også dersom ditt lag/organisasjon er avviklet.

 

Med hilsen
Marianne Wienenga
Daglig leder Flå Frivilligsentral