Flå kommune

Flå - Først i Hallingdal

  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Invitasjon - satsing på innlandsfiske

Reiselivet er en viktig næring i innlandet, men potensialet innen naturbaserte opplevelser er mye større enn dagens nivå.
Gjennom forskning, kompetanseoverføring, nettverk og produktutvikling, er det mulig å gjøre innlandet nasjonalt ledende innen fisketurisme, med økt lokal verdiskaping som målsetting.

 

Det er startet et treårig prosjekt der fire fylker deltar: Hedmark, Buskerud, Oppland og Sør-Trøndelag.
Prosjektet er innvilget støtte frå Kommunal- og moderniseringsdepartementet.
Ønsker du mer informasjon, ta kontakt med Gudmund Nygaard, mobiltelefon 93 86 67 17, e-post; post@fishspot.no

 

Prosjekt og invitasjon