Kontakt oss

Flå kommune
Kommunehuset
3539 Flå

Åpningstider
Kl  9.00-15.00

Kommunenummer:
0615

Fakturaadresse:
Flå kommune
v/felleskontoret for fakturabehandling
Postboks 34
3541  Nesbyen

Postmottak for dokumenter, brev og henvendelser:
E-post: postmottak@flaa.kommune.no

Telefon sentralbord/servicekontor:
32 05 36 00

Faks:
32 05 36 01

Bankgironummer:
2351.05.40700

Organisasjonsnummer:
964951462

Sist publisert
26.09.2014

Kontaktinformasjon

Flå kommune
Servicekontoret
Tlf. 32 05 36 00
Åpningstider: 9.00-15.00

E-post: postmottak@flaa.kommune.no