Unge boligssøkende

Flå kommune vedtok den 31. mai 2012 å gi tilskudd til unge boligssøkende under 35 år. Vilkårene for å få tilskudd går frem av vedlagte reglement.

Sist publisert
28.06.2012

Kontaktinformasjon

Flå kommune
Servicekontoret
Tlf. 32 05 36 00
Åpningstider: 9.00-15.00

E-post: postmottak@flaa.kommune.no