Sosiale tjenester/NAV

Her finner du informasjon om rettigheter og plikter knyttet til sosiale tjenester og NAV.

 

NAV

NAV-kontoret i Flå holder til i lokalene ved siden av lensmannskontoret.
Kontoret har tjenester fra tidligere trygdeetaten, Aetat og sosialtjenesten.

NAV Flå har følgende åpningstider; 
Mandag, onsdag og fredag kl 10.00-14.00 

Vi minner om at du uansett kan ringe telefonnummer 55 55 33 33. Da blir du betjent av kundesenteret, der ansatt har god kompetanse til å gi hjelp i de fleste saker, eller de formidler spørsmål videre til oss. 

 

 

Sist publisert
01.06.2015

Kontaktinformasjon

Sosiale Tjenester/NAV Flå
3539 Flå

Tlf.: 55 55 33 33

Leder:
Inger G. Stavn 
inger.m.stavn@nav.no

Saksbehandler/veileder:
Anne Mari Sønsteby
anne.mari.sonsteby@nav.no