Sosiale tjenester/NAV

Her finner du informasjon om rettigheter og plikter knyttet til sosiale tjenester og NAV.

 

NAV

NAV-kontoret i Flå holder til i lokalene ved siden av lensmannskontoret.
Kontoret har tjenester fra tidligere trygdeetaten, Aetat og sosialtjenesten.

NAV Flå har endret åpningstid i tiden 28. april - 1. august 2014.
I denne perioden har vi åpent for publikum onsdager og fredager kl 10.00-14.00

Vi minner om at du uansett kan ringe telefonnummer 55 55 33 33. Da blir du betjent av kundesenteret, der ansatt har god kompetanse til å gi hjelp i de fleste saker, eller de formidler spørsmål videre til oss. 

 

 

Sist publisert
06.05.2014

Kontaktinformasjon

Sosiale Tjenester/NAV Flå
3539 Flå

Tlf.: 55 55 33 33

Leder:
Inger G. Stavn 
inger.m.stavn@nav.no

Saksbehandler/veileder:
Anne Mari Sønsteby
anne.mari.sonsteby@nav.no