Planer og regulering

Her finner du informasjon om ulike vedtatte regulerings- og bebyggelsesplaner.

planarkivet finner du kart og bestemmelser til de fleste reguleringsplaner og bebyggelsesplaner i Flå.

Sist publisert
07.05.2012

Kontaktinformasjon

Flå kommune
Servicekontoret
Tlf. 32 05 36 00
Åpningstider: 9.00-15.00

E-post: postmottak@flaa.kommune.no