Flåheimen.Foto: Vidar Seterstøen
Flåheimen.Foto: Vidar Seterstøen

Omsorg og pleie

Fagavdeling for pleie, rehabilitering og omsorg administrerer flere omsorgstjenester og hjelpeordninger. 

Tjenester og hjelpeordninger

* Heldøgns opphold i institusjon (sykehjem )
* Servicebolig/ aldersbolig
* Hjemmesykepleie
* Hjemmehjelp og vaktmestertjeneste
* Matombringelse
* Trygghetsalarm
* Utlån av tekniske hjelpemidler
* Transporttjeneste for funksjonshemma

Konstituert enhetsleder: Anette Heiplass
Seksjonsleder hjemmetjenesten: Bente Tollefsen
Seksjonsleder institusjon: Kari Rapp
Kreftkontakt: Kirsti Amlie Ekeren
Sekretær: Gunn Ohnstad

Sist publisert
09.03.2015

Kontaktinformasjon

Flå kommune
Pleie- og omsorgsenheten
3539 Flå

Besøksadresse:
Flåheimen
3539 Flå

Tlf.: 32 05 36 60

Konstituert enhetsleder pleie- og omsorg
Anette Heiplass
Tlf.: 32 05 36 62

Åpningstider for
brukerhenvendelser:
man-fre kl. 09.00-14.30