Ny og brukervennlig Rovbase

Direktoratet for naturforvaltning har nå gjort det enklere å hente ut informasjon om døde rovdyr, funn og analyser av ekskrementer fra rovdyr og tall fra erstatningsoppgjør på sau og rein i Rovbase.  

Den nye løsningen gjør det mulig å laste ned den informasjonen du ønsker fra din kommune, fylke eller for hele landet, enten i kart, som graf eller som exel-fil.

Her kan alle søke opp informasjon om kadaver av rovvilt eller av sau eller rein, finne informasjon om DNA fra enkeltindivider av rovvilt eller informasjon om erstatning.

Det skal være relativt enkelt å søke fram denne informasjonen og få opp kartinformasjon, eller i tabell-form eller for den del laste ned informasjon i en exel-fil.

Erstatning på sau/rein kan også presenteres grafisk. Linken til den nye innsynsløsningen er www.rovbase.no , eller du kan gå via Rovviltportalen

Sist publisert
30.11.2010

Kontaktinformasjon

Flå kommune
Servicekontoret
Tlf. 32 05 36 00
Åpningstider: 9.00-15.00

E-post: postmottak@flaa.kommune.no