Motorisert ferdsel i utmark som ikke er kjøring i næring på egen eiendom

  

 

 

Søknader om motorisert kjøring i utmark

Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10. Juni 1997. Nr. 82 har som formål, ut fra et samfunnsmessig helhetssyn, å regulere motorferdsel i utmark og vassdrag med sikte på å verne om naturmiljøet og fremme trivselen.

Søknadsskjema for bruk av motorkjøretøy lastes ned i infoboksen til høyre, eller ta kontakt med servicekontoret.

Sist publisert
30.11.2010