Mulighetene innen jakt og fiske i Flå

Viltforvaltning

Saksbehandling i h.h.t. viltloven

Lovsaker, for eksempel:

- bevaring av viltets leveområder, kommunalt viltkart.
- godkjenning av vald for jakt på storvilt.
- tildeling av fellingstillatelser for storvilt.
- forvaltning av kommunalt viltfond.
- ettersøk av skadet vilt v/engasjerte ettersøkspersoner

Kontaktperson for ettersøk av skadet vilt :

Kjell Sævre
Telefon priv. 32050280
Arb. 32053635
Mob. 90687238

- fallviltjournal (publikum bes melde fra om funn av dødt vilt).
- dokumentasjon av husdyr og rein drept av fredet rovdyr.
Kontaktperson: Kjell Sævre
- jegerprøveeksamen.
- rydding langs veier for å minske faren for påkjørsler av vilt.

Lovgrunnlag: Forskrifter og rundskriv hjemlet i viltloven.

Spørsmål rettes til: Jon Andreas Ask, tlf. 32 05 36 00.
E-post: jon.ask@flaa.kommune.no


Småviltjakt.

Forespørsel om jaktkort for større områder kan rettes til:

Flå Østre Grunneierlag v/Tor Egil Buøen, tlf 91 19 96 37

Sørbygden Fjellsameige v/Am. Kittilsviken, Gulsvik, 3539 Flå,
tlf. 32 05 10 03

Kontakt ellers grunneierne i Flå. Husk båndtvang for hunder 1. April - 30. september, men jakthunder under lovlig jakt eller trening er unntatt etter 20.august.


 

Fiske.

Saksbehandling i h.h.t. lov om lakse- og innlandsfisk

Lovsaker, for eksempel:

- bevaring av fiskens leveområder.
- tiltak/rapportering i akutte krisesituasjoner ved forurensingssaker og ved sykdomsutbrudd.
- fritak for betaling av fiskeavgift, gjelder skoler/institusjoner.

Fiskekort-soner:

1. Flå Østre Grunneierlags område.
2. Stavn Langmark Fiskeforenings område.
3. Hallingdalselva fra Roppe Bro til Nes grense.
4. Øvstevatn - Langvatn.
5. Svangtjern.

Ytterligere opplysninger:

Flå kommune 3539 Flå, tlf. 32 05 36 00
Turistinformasjon - Thon Hotel Bjørneparken  tlf 32 05 35 70.

Sist publisert
30.11.2010

Kontaktinformasjon

Flå kommune
Servicekontoret
Tlf. 32 05 36 00
Åpningstider: 9.00-15.00

E-post: postmottak@flaa.kommune.no