Omorganisert ordning - en nemnd for hele Hallingdal

Ny dyrevernnemnd for Hallingdal:

Med virkning fra 01.01.2005 ble det formelle dyrevernarbeidet omorganisert. Dette skjedde som en følge av etableringen av Mattilsynet. Tidligere var det en dyrevernnemnd i hver kommune utnemnd av kommunen selv. Fra og med 2005 er det en nemnd for hele Hallingdal med 5 medlemmer. Nemnda er nå et forvaltningsmessig selvstendig organ direkte underlagt Regionkontoret for Mattilsynet i Buskerud, Vestfold og Telemark, plassert i Bø i Telemark.

Den nye dyrevernnemnda for Hallingdal har etter hvert fått mange signal på at ute blandt folk er denne omorganiseringen lite kjent, de vet ikke hvem som sitter i nemnda.

Dyrevernnemnd for Hallingdal:

John Helling, Ål, leder
Gro Røneid, Hol
Kjell Bergom, Gol
Gunnar Lirhus, Hemsedal
Ingeborg Woll, Nes
Per Strindeberg, Flå (vara, men møter fast)

Sist publisert
30.11.2010

Kontaktinformasjon

Flå kommune
Servicekontoret
Tlf. 32 05 36 00
Åpningstider: 9.00-15.00

E-post: postmottak@flaa.kommune.no