Næring

Kommunalt næringsfond

Flå kommune har kommunalt næringsfond. Næringsfondet skal benyttes til å fremme etablering av ny næringsvirksomhet og til videreutvikling av eksisterende bedrifter. Søknadsfrist er 1. April og 1. Oktober.


Næringsareal

Flå kommune har ledig næringsareal på Roppemoen. Ta kontakt med Flå kommune, rådmannen tlf. 32053600.

Spørsmål vedrørende offentlig støtte til næringstiltak i landbruket, rettes  skogbrukssjefen.

Andre spørsmål om næringssaker rettes til rådmannen,
tlf. 32 05 36 00,
E-post: postmottak@flaa.kommune.no

 

Sist publisert
03.07.2015

Kontaktinformasjon

Flå kommune
Servicekontoret
Tlf. 32 05 36 00
Åpningstider: 9.00-15.00

E-post: postmottak@flaa.kommune.no