Oversikt over næringslivet i Flå

Bedriftsetablering og bedriftsutvikling

Saksbehandlingen av spørsmål vedrørende kommunalt næringslivsarbeid er lagt til etat for landbruk, næring og miljø. Etaten veileder i forhold til søknader om støtte til utviklingsarbeid fra ulike offentlige kilder, og andre spørsmål vedrørende næringslivet i kommunen.

Kommunalt næringsfond

Flå kommune har kommunalt næringsfond. Næringsfondet skal benyttes til å fremme etablering av ny næringsvirksomhet og til videreutvikling av eksisterende bedrifter. Søknadsfrist er 1. April og 1. Oktober.


Næringsareal

Flå kommune har ledig næringsareal på Roppemoen. Ta kontakt med Flå kommune, rådmannen tlf. 32053600.

Spørsmål vedrørende offentlig støtte til næringstiltak i landbruket, rettes til jordbrukssjefen og skogbrukssjefen.

Andre spørsmål om næringssaker rettes til rådmannen,
tlf. 32 05 36 00,
E-post: postmottak@flaa.kommune.no

 

Sist publisert
07.12.2010

Kontaktinformasjon

Flå kommune
Servicekontoret
Tlf. 32 05 36 00
Åpningstider: 9.00-15.00

E-post: postmottak@flaa.kommune.no