Lenker til Bedin, Narviktelefonene og Etablerer.no

Bedin (offentlig nasjonal tjeneste)

Nettsted for grundere og bedrifter med formål å gjøre det enklere å starte og drive bedrift. Bedin gir all informasjon om hvordan man etablerer bedrift, og har en rekke nyttige verktøy, guider og maler for bedre og enklere forretningsdrift. Tjenesten drives av VINN for Nærings og handelsdepartementet.


Narviktelefonene (800 33 840)

Narviktelefonene er en gratis nasjonal telefontjeneste som gir svar til grundere og bedrifter om etablering og drift av næringsvirksomhet. Erfarne bedriftsrådgivere gir svar i kontortiden. Narviktelefonene er søstertjenesten til www.bedin.no. Tjenesten drives av VINN for Nærings og handelsdepartementet.

Etablerer.no

Nettstedet Etablerer.no er et offentlig finansiert gratistilbud for grundere. Målsettingen er å lede etablereren frem til en forretningsplan, og dermed en avklaring på om forretningsideen er god nok for bedriftsetablering. Og videre at planen er av så høy kvalitet at den tilfredsstiller kravene til finansører og lignende. Se www.etablerer.no

Sist publisert
30.11.2010

Kontaktinformasjon

Flå kommune
Servicekontoret
Tlf. 32 05 36 00
Åpningstider: 9.00-15.00

E-post: postmottak@flaa.kommune.no