Informasjon til de som trenger nye jordprøver

Jordbor og pappesker til videre analyse kan nå fås på servicekontoret,  kommunehuset.

Sist publisert
03.04.2012

Kontaktinformasjon

Flå kommune
Servicekontoret
Tlf. 32 05 36 00
Åpningstider: 9.00-15.00

E-post: postmottak@flaa.kommune.no