Flå Ungdomsklubb (KREATIV) og MOT i fritid

Ungdomsrådet fungerer som styringsgruppe/styre og vi vil i tillegg prøve å få  frivillige og foreldre  på banen for å få til et bredt ungdomsarbeid. Vi jobber alle mot et felles mål, og det er å skape en trygg og god arena for våre barn og ungdommer i Flå. Klubblokalet kan brukes til mye gøy. Her er det bare å bruke kreativiteten. Ungdomsrådet v/ungdomsleder tar gjerne imot tips og ideer. Pr. d.d. er det Martha Kristin Gaptjern som fungerer som ungdomsleder.

Ønsker nye og gamle klubbgjengere velkommen på klubben. Det vil fortsatt være mulighet til å leie klubben til rusfrie arrangement. Leien går til ungdomsklubben og direkte til brukerne av klubben (går ikke inn i kommunekassa) Priser og spørsmål angående dette, kan rettes til ungdomsrådet v/Martha Kristin Gaptjern.

Hva er MOT i fritid?

MOT i fritid er et verktøy i kultur- og verdibygging blant ungdom og voksne på deres fritidsarena. MOT’s programmer i skolen suppleres av MOT’s tilstedeværelse på fritidsarenaen. Fritiden blir en treningsarena der ungdom i stor grad får sette MOT-verktøyene de lærer om på skolen ut i livet.

Hva er en Aktiv Medspiller?

En avtale for aktive medspillere innebærer at klubben/laget/organisasjonen forplikter seg til å praktisere MOTs verdier. De voksne som er i samspill med ungdommen, blir skolert – dette er et kurs som tar ca 4 timer og holdes vanligvis på kvelden. Her får de en innføring i hva MOT er, merkevaren MOT og det ansvaret man som aktiv medspiller har for å opprettholde det positive bildet MOT ønsker å gi. Når trenerne/instruktørene er skolert, vil laget kunne få logoer til draktene/uniformene sine. Det er viktig å presisere at det ikke bare er idrettsklubber som er aktuelle – alle aktører som har tilbud til unge på fritiden er i utgangspunktet potensielle aktive medspillere.

For at man skal bli aktiv medspiller, må det vedtas i styret og en representant fra styret skal være til stede på skoleringen.

Gjennom en Aktiv Medspiller-avtale ønsker MOT å skape miljø der menneskene gjør hverandre verdifulle og betydningsfulle. Positivt fokus og gjøre hverandre gode er i sentrum. Det er viktig at vi tar vare på hverandre og ikke minst ser mulighetene og ikke problemene. Alle er like mye verdt og vi har alle et felles ansvar med å ”løfte” hverandre opp.

”MOT bevisstgjør ungdom til å ta valg som gjør at de mestrer livet. MOT driver holdningsskapende arbeid i skoler og på fritidsarener

Sist publisert
18.12.2012

Kontaktinformasjon

Ungdomsleder/MOT-informatør
Martha Kristin Gaptjern
Tlf.: 95 83 83 12