Bygdebøker for salg

Bøker

Pris

Sørbygde og Gulsvikfjerdingen bind I

Kr 400

Gulsvikvaldet og Gulsvikfjerdingen bind 11

Kr 450,-

Ves- og Vollsfjerdingen bind III

Kr 450,-

Tollefsrud- og Stavnsfjerdingen bind IV

Kr 450,-

 

Skoledager i gamle Flå

Kr 250,-

Gamle hus og tun i Flå

Kr 350,-

Flå i bilder

Kr 315,-

Flå kommune 50 år og Flå kommune 100 år

Kr 300,-

Vassfaret

Kr 295,-

Hallingdal - fra Krøderen til Hallingskarvet

Kr 398,-

De kom om natten

Kr 300,-

Flå kirke og menighetsliv gjennom 150 år

Kr 150,-

Historia om Hallingdal

Kr 480,-

På tur i Buskerud

Kr 350,-

Krigsår i Hallingdal

Kr 250,-

I skumringstimen

Kr 150,-

Ord og uttrykk i Flå

Kr 150,-

Drammensvassdraget

Kr 300,-

 

Gards- og slektshistorie for Nes i Hallingdal

 

Bergs- og Lifjerdingen

Kr 400,-

 

Sist publisert
07.07.2015

Kontaktinformasjon

Flå kommune
Servicekontoret
Tlf. 32 05 36 00
Åpningstider: 9.00-15.00

E-post: postmottak@flaa.kommune.no