Flå servicekontor har følgende bøker for salg:

Ny bok - Skoledager i gamle Flå

Vi har tatt initiativet til å lage denne boka om skolene i Flå før 1963 fordi vi mener denne delen av skolehistorien ikke må bli glemt. I en tid da utviklingen går svært fort, kan mange viktige kilder gå tapt.
Vår bakgrunn som lærere, først utenfor Flå og senere i heimbygda, gjør at interesse og kunnskap til en viss grad kvalifiserer oss til oppgaven.
Vi startet med å henvende oss til en del tidligere elever. De ble spurt om de ville komme med innlegg eller bli intervjuet. Vi orienterte også om prosjektet i Fløværingen og inviterte til inspirasjonsmøte på Grønvold. Vi fikk mange gode skolehistorier, fortalt på forskjellige måter. En stor oppgave var å samle inn klassebilder og få disse datert og utfylt med navn. Dette har også vært en interessant del av arbeidet, en slektshistorie på sin måte, og en historie om klesdrakt og frisyrer! Lokal litteratur har vært til stor nytte, og selvsagt alle samtaler med godt voksne flåværinger.Ny bok - Skoledager i gamle Flå

Siste kapittel, «Lite tå kort», er en lett blanding av stoff som har tilknytning til bokas tema.
Vi vil rette en stor takk til alle som har fortalt om sin skoletid, skriftlig eller i intervjuer, og til dere som har skaffet klassebilder og hjulpet til med å få satt på riktige navn. Det kan ha oppstått feil, det ber vi om forståelse for, da bildene er gamle og av variabel kvalitet. En uvurderlig hjelp har vi fått av Regina Moen på Flå kulturkontor.

Det fins sikkert mer skolestoff som burde vært med. Imidlertid er det vårt ønske at de som leser boka kan se tilbake på gode minner fra sin skoletid i Flå. Kanskje boka kan inspirere flere til å skrive ned minner fra sin barndom, til glede for kommende generasjoner.

Marit Bergljot Jorde       Sigrid Eide

Jubileumsbok - Flå kirke 150 år

 Ved 150-årsjubileet til Flå kirke i 2008 ble det utgitt bok. Denne ble sendt alle husstander i Flå, og også solgt til andre interesserte. Vi har et restopplag av boken, som nå selges fro kr 50,- (tidligere 150,-).
Boken fås kjøpt på Flå kommunes servicekontor, eller kan sendes ved henvendelse til Nes kirkekontor på 32 06 85 10. (Ved forsendelse tilkommer porto på kr 67,-).

 

"Vassfaret" -  Natur, dyr, folk og historie"
Skrevet av Magne Akervold og Ola K. Akervold, selges på Flå Kommunehus, servicekontoret.Boken Vassfaret. Natur, dyr, folk og historie

Boken inneholder mye facts og lite romantikk, og hvert ord som står i boken er sant. Alle opplysninger er sjekket og dokumentert.
Forfatterbrødrene har laget en fullstendig oversikt over alle som har bodd i Vassfaret, fra de fire første familiene bosatte seg der på 1760-tallet til Berte Skukkefyllhaugen låste døra for godt i 1921. Det er også oversikt over de ca 50 personene som fant Vassfarlivet for hardt og utvandret til Amerika fra 1850 til 1908. Dette er stoff som tidligere ikke er behandlet i bokform.
I tillegg inneholder boken fyldig kapittel om seterliv og skogsdrift, bjørn, bjørnejakt og bjørnejegere.
Mye kjent Vassfarstoff har fått plass, og en god del som ikke er kjent fra før. Det er fortalt om hvilke rolle Vassfaret hadde under krigen.
Pris på boken er kr. 295,-.
Kun kontant salg!

  

Bøker fra Flå;

 • Gamle hus og tun i Flå                                   kr. 350,-
 • Flå i bilder                                                      kr. 315,-
 • Jubileumsbok Flå kommune 100 år                kr. 100,-

 

Gards- og slektshistorie for Flå i Hallingdal:

 • Sørbygda og Gulsvikfjerdingen bind I              kr. 400,-
 • Gulsvikvaldet og Gulsvikfjerdingen bind II       kr. 450,-
 • Ves- og Vollsfjerdingen bind III                      kr. 450,-

Disse bøkene ligger også for salg hos:

Vassfaret Bjørnepark, Flå
Pernille v/  Vassfartunet kjøpesenter, Flå
Hallingdal Libris, Kjøpesenteret Nesbyen
Perstølen Libris, Gol

 

Andre bøker:

 • Gards- og slektshistorie for Nes i Hallingdal,
  Bergs- og Lifjerdingen                                     kr. 400,-
 • Hallingdal. Fra Krøderen til Hallingskarvet       kr. 398,-
 • De kom om natten. Fallskjermslipp til                                           Milorg D14.2 i 1942 - 1945                            kr. 300,-
 • På tur i Buskerud    (utgitt år 2013)                  kr. 350,-

 

 

 

 

Sist publisert
16.12.2014

Kontaktinformasjon

Flå kommune
Servicekontoret
Tlf. 32 05 36 00
Åpningstider: 9.00-15.00

E-post: postmottak@flaa.kommune.no