Foto:Vidar Seterstøen
Foto:Vidar Seterstøen

Kultur handler om mangfold.

Kultur handler om mangfold og, Flå er en levende kulturbygd i så måte. Vi har sett viktigheten av kultur som grunnlag for trivsel , vekst, identitet og samhold. Til tross for å få innbyggere har Flå kommune er rikt antall lag og foreninger. Her finnes svømmehall, gymsal, bygdekino og bibliotek. Kommunen har flere skog-/natur-/og kulturstier om sommeren, og oppkjørte skiløyper om vinteren.
Gode jakt- og fiskemuligheter.
Vassfaret Bjørnepark er en av Hallingdals mest besøkte turistattraksjon.

Sist publisert
02.12.2010

Kontaktinformasjon

Flå kommune
Servicekontoret
Tlf. 32 05 36 00
Åpningstider: 9.00-15.00

E-post: postmottak@flaa.kommune.no