Transporttjeneste for funksjonshemmede (TT-ordning)

Søknadfrist:

Søknadsfrist er 1. februar hvert år.
Søknadsskjema fås på Flåheimen, Flå servicekontor eller NAV Flå.

Innholdsfortegnelse

Beskrivelse

Transporttjenesten er et tilbud om dør-til-dør-transport som gir funksjonshemmede mulighet til å delta i aktiviteter i nærmiljøet på lik linje med den øvrige befolkningen.

TT-ordningen skal kun brukes til lokale fritidsreiser, og ikke til syketransport, legebesøk, reise til fysioterapi eller andre reiser som dekkes av folketrygden.

Ordningen dekker et bestemt antall reiser og den funksjonshemmede må betale en egenandel for hver tur.

Tildeling blir foretatt av kommunens Inntaksteam som består av 3 personer.

Målgruppe

Personer med funksjonshemming som antas å vare lengre enn to år.

Vilkår

Personer som på grunn av sin funksjonshemning vanskelig kan benytte seg av det ordinære kollektivtilbudet.

Samarbeidspartnere

Fylkeskommunen er pålagt av Samferdselsdepartementet å organisere en ordning med tilrettelagt transport.

Lover

Tjenesten er ikke lovpålagt. Se fylkeskommunale retningslinjer.

Forvaltningsloven 

Veiledning

Kommunen eller fylkeskommunen kan kontaktes for å få hjelp til å fylle ut søknaden. Legeerklæring må følge søknaden.

Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Søknadsskjema

Saksbehandling

Klage

  • Fristen for å klage er tre uker fra du mottok vedtaket.
  • I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen/fylkeskommunen kan gi veiledning ved behov.
  • Send klagen til den instansen som fattet vedtaket. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer.
  • Du vil motta informasjon om klagebehandlingen når saken er ferdigbehandlet.

Kontaktinformasjon

Annen informasjon

Dato oppdatert

07.07.2014 14:07:26

Søkeord

tilrettelagt transport, TT, transport, tjeneste, funskjonshemmet, bevegelseshemmet, bil, syketransport, lege, besøk, reise
Sist publisert
04.11.2014

Kontaktinformasjon

Flå kommune
Servicekontoret
Tlf. 32 05 36 00
Åpningstider: 9.00-15.00

E-post: postmottak@flaa.kommune.no