Skolehelsetjenesten

Søknadfrist:

Innholdsfortegnelse

Beskrivelse

Tjenesten er et tilbud om helsetjenester til alle skoleelever under 20 år. Skolehelsetjenesten gir råd og veiledning, gjennomfører helseundersøkelser og vaksinasjoner. Når det er behov for det kan den henvise videre til annet helsepersonell som fastlege, tannlege eller til en spesialist. Skolehelsetjenesten har også som oppgave å fremme et godt lærings- og arbeidsmiljø for elevene.

Målgruppe

Skoleelever under 20 år.

Vilkår

Tjenesten er gratis.

Samarbeidspartnere

Foreldre, lege, skole, PPT, barnevern, fysioterapeut.

Veiledning

Du som er barn eller ungdom kan snakke med oss om det du er opptatt av, for eksempel:

 • Vennskap/mobbing
 • Kropp
 • Følelser og tanker
 • Det du er redd for
 • Ensomhet og isolasjon
 • Pubertet/ungdomstid/seksualitet
 • Prevensjon/graviditet/fødsel
 • Kosthold/mat
 • Rus
 • Hvordan du kan ta vare på helsen og unngå sykdom

Du som er foreldre/foresatt kan snakke med oss om:

 • Følelser og tanker rundt oppdragelse av barn og det å være foreldre
 • Psykiske problemer, ensomhet, isolasjon, tristhet
 • Samliv
 • Prevensjon/graviditet/fødsel/amming
 • Barnets utvikling og vekst
 • Syn/hørsel/språkutvikling
 • Hvordan bevare helse og unngå sykdom
 • Kosthold og ernæring
 • Hygiene
 • Søvn
 • Rus
 • Sorg og tap

 

Søknadsskjema

Saksbehandling

Klage

Har du søkt helse- og omsorgstjenester fra kommunen, kan du klage på avgjørelsen (etter pasient- og brukerrettighetsloven):

 • Fristen for å klage er fire uker fra du mottok vedtaket.
 • I klagen beskriver du hvilket forhold du klager på og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.
 • Send klagen til den instansen som fattet vedtaket. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer.
 • Dersom vedtaket ikke blir endret, kan du klage til Fylkesmannen.

Du kan også klage på selve utførelsen av helsetjenesten du mottar:

 • Send klagen til den instansen som yter tjenesten, slik at saken gis mulighet til å bli løst på laveste nivå.
 • Dersom klagen blir avvist, eller kommunen mener at rettighetene dine er oppfylt, kan du klage til Fylkesmannen.

Kontaktinformasjon

Åpen konsultasjonstid på skolen mandager kl 10.00-11.30.

Epost enhetsleder/helsesøster:
siv.merethe.glesne@flaa.kommune.no

 

Annen informasjon

Helsesøster tilgjengelig mandag - fredag kl. 08.00-15.30.

Dato oppdatert

14.07.2014 14:19:01

Søkeord

skolehelsetjeneste, barn, ungdom, skole, videregående, elever, helse, tjeneste, råd, veiledning, vaksinasjon, undersøkelse, prevensjon, sykdom, fysioterapi, barnevern, ppt, pp-tjeneste, pedagogisk-psykologisk
Sist publisert
04.11.2014

Kontaktinformasjon

Flå kommune
Servicekontoret
Tlf. 32 05 36 00
Åpningstider: 9.00-15.00

E-post: postmottak@flaa.kommune.no