Skolefritidsordning (SFO)

Søknadfrist:

Innholdsfortegnelse

Beskrivelse

Skolefritidsordningen er et tilbud før og etter skoletid til barn i 1. til 4. trinn og for barn med spesielle behov i 1. til 7. trinn.

Målgruppe

Elever i grunnskolen.

Vilkår

Eleven må være bosatt i kommunen.

Samarbeidspartnere

Lover

Dette er en lovpålagt tjeneste.

Opplæringslova § 13-7 (Skolefritidsordninga)

Forskrift til opplæringslova

Veiledning

SFO-plassen tildeles etter søknad. Det gis hjelp fra skolen til å søke.

Søknadsfrist og oppsigelsestid kan variere fra kommune til kommune.

Søknadsskjema

Saksbehandling

Klage

  • Fristen for å klage er tre uker fra du mottok vedtaket.
  • I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.
  • Send klagen til den instansen som fattet vedtaket. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom vedtaket ikke blir endret, sendes klagen videre til kommunens egen klageinstans, eller til Fylkesmannen i de tilfeller dette er klageinstansen.
  • Du vil motta informasjon om klagebehandlingen når saken er ferdigbehandlet.

Kontaktinformasjon

Annen informasjon

Dato oppdatert

02.04.2014 11:04:37

Søkeord

skolefritidsordning, grunnskole, aktivitetsskole, SFO, skole, fritid, barn
Sist publisert
04.11.2014

Kontaktinformasjon

Flå kommune
Servicekontoret
Tlf. 32 05 36 00
Åpningstider: 9.00-15.00

E-post: postmottak@flaa.kommune.no