Musikk- og kulturskole

Søknadfrist:
Søknadsskjema kulturskole">

Innholdsfortegnelse

Beskrivelse

Musikk- og kulturskolen er et musikk- og kulturfaglig tilbud. Tilbudet er organisert i tilknytning til skoleverket og kulturlivet ellers.

Nes og Flå kulturskole administrerer kulturskoletilbudet til innbyggerne i både Nes og Flå. Lærerne inngår i et felles kollegium for begge kommunene, og all adminstrasjon skjer fra kontoret på Nesbyen, som du finner i lokalene til Nes ungdomsskole. Kulturskolens undervisning foregår i lokalene til Nesbyen kulturskole og ved Flå skole

Målgruppe

Elever i barnehage, grunnskolen og videregående skole.

Vilkår

Søknader om opptak i kommunale musikk- og kulturskoler behandles etter alminnelige forvaltningsrettslige regler, som blant annet beskytter mot usaklig forskjellsbehandling.

Samarbeidspartnere

Lover

Tjenesten er lovpålagt.

Opplæringslova § 13-6 (Musikk- og kulturskoletilbod)

Veiledning

Du må søke direkte til kulturskolen. Søknadsskjemaet registreres i elevregisteret, eleven blir stående på venteliste. Du får en bekreftelse på at søknaden er mottatt. Rektor er ansvarlig for opptaket.  Elever som ikke blir tildelt plass ved semesterets opptak, blir stående på venteliste og trenger ikke å søke på nytt.

Saksbehandling

Klage

Kontaktinformasjon

Annen informasjon

Prisen for ordinær elevplass fastsettes av kommunen. I tillegg kommer leie av instrumenter og eventuelt annet undervisningsmateriell.

Dato oppdatert

06.08.2014 14:44:39

Søkeord

Kultur- og musikkskole, Kulturskole, musikkskole, fritid, musikk, kultur, skole, barn, ungdom, instrument, spille, dans, male, tegne, sang, teater, film, ballett, kor, korps, leikarring, verksted, orkester, revy, rock, drama
Sist publisert
04.11.2014

Kontaktinformasjon

Flå kommune
Servicekontoret
Tlf. 32 05 36 00
Åpningstider: 9.00-15.00

E-post: postmottak@flaa.kommune.no