Bostøtte

Søknadfrist:

Den 14. i hver måned.

Søke bostøtte">

Innholdsfortegnelse

Beskrivelse

Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for deg som har lav inntekt og høye boutgifter.

Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordningen. Husbanken fatter vedtakene, men det er kommunen som behandler søknadene og har all kontakt med deg som søker.

Målgruppe

Alle over 18 år kan søke bostøtte unntatt studenter og personer i førstegangstjeneste.

Vilkår

Hvem kan søke om bostøtte?

Alle som er over 18 år kan søke bostøtte. Unntak er studenter uten barn og personer i førstegangstjeneste. Du kan likevel søke hvis du

  • er student med barn
  • er student uten barn og studiet er et ledd i et offentlig arbeidsrettet tiltak
  • er under 18 år og har egne barn

Du må bo i boligen du søker bostøtte for. Alle som bor i boligen må også være registrert i folkeregisteret.

Bor du i bofellesskap og har fått tildelt boligen av kommunen, kan du likevel søke bostøtte.

Krav til boligen det søkes bostøtte for: 

  • Boligen må være en selvstendig bolig, dvs. en bolig med egen inngang som har eget bad og toalett og gir rom for hvile og matlaging.
  • Boligen skal også være godkjent for helårs bruk.

Inntektsgrenser
Det er satt øvre grenser for hvor høyt inntektsgrunnlag du kan ha for å kunne få bostøtte. Grensene finner du her.

Veiledning

Du kan søke bostøtte elektronisk eller på papir. Søknadsfristen for bostøtte er den 14. hver måned. Utbetaling skjer ca. den 10. i påfølgende måned. Kommunen kan kontaktes for å få hjelp med søknaden.

Hvis du får innvilget bostøtte, trenger du ikke å søke hver måned. Men du må melde fra skriftlig til kommunen

  • hvis det skjer vesentlige endringer i inntekt og formue (da må du sende inn eget skjema)
  • hvis du/dere flytter til en ny bolig (da må du også søke på nytt)
  • hvis én eller flere personer flytter inn eller ut av boligen
  • hvis boutgiftene endrer seg
  • hvis en i husstanden blir student

Søknadsskjema

Saksbehandling

Klage

Hvis du mener noe er feil i vedtaket, kan du klage innen 3 uker fra du mottok vedtaket. Klagen skal du sende til kommunen. Du kan lese mer om hvordan du klager på Husbankens nettsider.

Kontaktinformasjon

Annen informasjon

Dato oppdatert

23.09.2014 10:10:10

Søkeord

Bostøtte, bolig, boligtilskudd, tilskudd, husbanken, boutgifter, trygd, barnefamilie, flyktninger, trygdet, vanskeligstilt, støtteordning, sosialhjelp, gjeldsrådgivning
Sist publisert
04.11.2014

Kontaktinformasjon

Flå kommune
Servicekontoret
Tlf. 32 05 36 00
Åpningstider: 9.00-15.00

E-post: postmottak@flaa.kommune.no