BRiS - Buskerudregionens incestsenter

Flå kommune har inngått samarbeidsavtale med BRiS som er et støttesenter for personer som har vært utsatt for incest og seksuelle overgrep.Flå kommune har inngått samarbeidsavtale med BRiS. Senteret skal fungere som et lavterskeltilbud for personer som har vært utsatt for incest og seksuelle overgrep og deres pårørende, samt være tilgjengelig for innbyggerne 24 timer i døgnet. Støttesenteret skal også fungere som et kompetansesenter og samarbeide med alle relevante faglige instanser.
Støttesenteret BRiS ble offisielt åpnet 31.oktober 2006 og Drammen er vertskommune.
For mer informasjon: Se Drammen kommunes nettsted under "sosiale tjenester" eller klikk her 

Sist publisert
17.12.2014

Kontaktinformasjon

BRiS
Tlf.: 32 04 58 00
(mandag-torsdag)