Tjenesten helse
Tjenesten helse

Helsetjenester

Kommunene er ansvarlige for primærhelsetjenesten som bl.a. omfatter allmennlegetjenesten, helsesøstertjeneste, jordmortjeneste, psykiatrisk tjeneste og fysioterapi

 

 

Sist publisert
17.12.2014

Kontaktinformasjon

Flå kommune
Servicekontoret
Tlf. 32 05 36 00
Åpningstider: 9.00-15.00

E-post: postmottak@flaa.kommune.no