Tjenesten helse
Tjenesten helse

Helsetjenester

Kommunene er ansvarlige for primærhelsetjenesten som bl.a. omfatter allmennlegetjenesten, helsesøstertjeneste, jordmortjeneste, psykiatrisk tjeneste og fysioterapi

 

 

Sist publisert
25.01.2013

Kontaktinformasjon

Flå kommune
Servicekontoret
Tlf. 32 05 36 00
Åpningstider: 9.00-15.00

E-post: postmottak@flaa.kommune.no