Influensa-vaksine

Vaksinasjon gir betydelig helsegevinst for eldre og kronisk syke.  Under en influensaepidemi øker risikoen for hjertesykdom, hjerneslag og lungebetennelse hos utsatte grupper.  Mange eldre opplever også en varig svekket helse etter å ha vært gjennom influensa.  Forskning viser at vaksinen kan redusere risikoen for alvorlig sykdom og død.

 

Hvem har spesielt nytte av influensavaksine?

  • Voksne og barn med alvorlige luftveissykdommer
  • Voksne og barn med kroniske hjerte-/karsykdommer
  • Voksne og barn med nedsatt infeksjonsforsvar
  • Voksne og barn med diabetes
  • Beboere på alders- og sykehjem
  • Personer som er 65 år eller eldre.

 Spørsmål vedrørende influensavaksinen kan rettes til fastlegen eller helsestasjonen.

 

 

Har du spørsmål?

Spørsmål vedrørende influensavaksinen kan rettes til fastlegen eller helsestasjonen.

Sist publisert
29.11.2010

Kontaktinformasjon

Kommunelegen i Flå
Tlf.: 32 05 36 27

Helsestasjonen
Tlf.: 32 05 36 22