Trygghetsalarm

Trygghetsalarm skal bidra til at brukeren føler seg trygg i hjemmet og trygg på å få nødvendig hjelp i en krisesituasjon.

 

Formål:

· Trygghetsalarm i hjemmet for å melde akutt behov for hjelp
· Hensikten med tilbudet er å gi hjemmeboende eldre/funksjonshemmede trygghet slik at de kan nå pleie og omsorgstjenesten når det oppstår behov.

Hvem kan få tjenesten?

· Trygghetsalarm er ikke lovpålagt tjeneste, men et servicetilbud fra kommunen
· Trygghetsalarm tildeles etter en faglig vurdering av søkerens behov
· Søkeren må selv ønske alarm og være i stand til å forstå bruken av den
· Det forutsettes at det finnes ledig alarm. Ved mangel på alarmer settes søker på venteliste.
· Søkeren må ha innlagt telefon


Tjenestens innhold:

· Trygghetsalarmen virker innenfor husets vegger. Alarmen kan ha en rekkevidde utvendig på opptil 100 meter, men for sikkerhetens skyld bør utgangspunktet være at alarmen kun virker inne i huset
· Lev Vel Helse er mottak for trygghetsalarm og er betjent hele døgnet
· Personalet ved Lev Vel Helse varsler omsorgstjenesten dersom det er behov for å ta kontakt med bruker
· Ved behov for utrykning vil hjelpen gis så raskt som mulig på dagtid, og snarest mulig og innen 1 time om natten (mellom klokken 2230 – 0730).


Hva kan brukerne forvente av oss?

· At vi tildeler tjenesten etter ditt individuelle behov, og at behovet for tjenesten blir fortløpende vurdert i samråd med deg/din representant
· At vi monterer alarmen hos deg og setter opp nøkkelboks ved ytterdøra. Dette arbeidet gjøres kostnadsfritt.
· Du får grundig opplæring i bruk av alarmen.
· Dersom du skulle ha omfattende behov for pleie/stell vil Pleie og omsorgsenheten i samarbeid med deg avtale andre tilbud gjennom f.eks hjemmesykepleie.

 


 

Sist publisert
29.11.2010

Kontaktinformasjon

Flå kommune
Pleie- og omsorgsenheten
3539 Flå

Besøksadresse:
Flåheimen
3539  Flå

Tlf.: 32 05 36 60

Konstituert enhetsleder pleie- og omsorg
Anette Heiplass
Tlf.: 32 05 36 62

Åpningstider for brukerhenvendelser:
man-fre kl 09.00-14.30