Matombringing

Kjøkkenet ved Flåheimen tilbyr god, hjemmelaget middag som bringes hjem til personer som ikke selv er i stand til å ivareta sitt ernæringsbehov.

Tilbudet gjelder alle dager med utkjøring mandager, onsdager og fredager. 

Tjenesten fordeles gjennom Inntaksteamet etter skriftlig søknad.
Lovhjemmel: Lov om sosiale tjenester § 4-2a.

 

Egenbetaling

- stor porsjon: kr 50,-
- liten porsjon: kr 40,-

Mat til pårørende som besøker beboere ved Flåheimen :

- stor porsjon: kr 70,-
- liten porsjon: kr 60,-

Hvem kan få tjenesten?

Du som er hjemmeboende eldre og/eller bruker av omsorgstjenesten i Flå kommune.


Saksbehandlingstid

Henvendelser behandles fortløpende og tjenesten iverksettes innen 1 uke fra henvendelse


Tilgjengelighet:

Pleie og omsorgsenheten er døgnbemannet.
Du kan avtale tid for kontakt, ringe eller stikke innom. Også utenom avtale.
Du finner oss på Flåheimen.

Servicekontoret kan gi deg flere opplysninger

Meldekort:

Har du spørsmål, forslag til forbedringer, kommentarer, ris, ros eller klager?
Da kan du benytte et meldekort! Oppgir du ditt telefonnummer lover vi at den som er ansvarlig for saksområdet, kontakter deg innen to uker.
Vi kan også registrere dine muntlige meldinger

Søknadsskjema for matombringing (utskriftsskjema)


Sist publisert
05.01.2011

Kontaktinformasjon

Flå kommune
Pleie- og omsorgsenheten
3539 Flå

Besøksadresse:
Flåheimen
3539  Flå

Tlf.: 32 05 36 60

Konstituert enhetsleder pleie- og omsorg
Anette Heiplass
Tlf.: 32 05 36 62

Åpningstider for brukerhenvendelser:
man-fre kl 09.00-14.30