Fotpleie

Det gis tilbud om fotpleie i lokaler på Flåheimen.

Tilbudet er åpent for alle.Sist publisert
29.11.2010

Kontaktinformasjon

Flå kommune
Pleie- og omsorgsenheten
3539 Flå

Besøksadresse:
Flåheimen
3539  Flå

Tlf.: 32 05 36 60

Konstituert enhetsleder pleie- og omsorg
Anette Heiplass
Tlf.: 32 05 36 62

Åpningstider for brukerhenvendelser:
man-fre kl 09.00-14.30