Flåheimen. Foto: Vidar Seterstøen
Flåheimen. Foto: Vidar Seterstøen

Betalingssatser for tjenester innen pleie- og omsorg

Til venstre i menyen finner du ulike tjenester innen pleie- og omsorg.

Sist publisert
05.01.2011

Kontaktinformasjon

Flå kommune
Pleie- og omsorgsenheten
3539  Flå

Tlf. 32 05 36 60