Avgift eiendomsoppgave 2015

Fullstendig eiendomsoppgave kr 2.500,- + mva.

Sist publisert
07.01.2015

Kontaktinformasjon

Flå kommune
Økonomiavdelingen
3539  FLÅ

Tlf. 32 05 36 00
postmottak@flaa.kommune.no