Kirken i Flå

 

Kirkeverge:

Audun Aasheim er kirkeverge i Flå. Han arbeider både i Flå og Nes med kontordag i Flå på onsdager. 
Bodil Lilliegaard er sogneprest i Flå.

 

Sist publisert
18.02.2015

Kontaktinformasjon

Adresse:
Kommunehuset
3539 Flå

Åpningstider kirkekontoret:
Onsdager kl 09.00-15.00

Kirkeverge Audun Aasheim
Tlf.: 90 55 47 81

Sogneprest Bodil Lillegaard
Tlf.: 32 05 36 98/40573634