Kirken i Flå

 

Kirkeverge:

Martha Kristin Gaptjern er kirkeverge i Flå. 
Kontoret er åpent onsdager kl 9.00-15.00.
Telefon:  : 91134327/32053600

Sist publisert
22.06.2015

Kontaktinformasjon

Adresse:
Kommunehuset
Sentrumsvegen 24
3539 Flå

Åpningstider kirkekontoret:
Onsdager kl 09.00-15.00

Kirkeverge Martha Kristin Gaptjern
Tlf.: 91134327/32053600