Transport til sykehus, røntgen m.v.

Alle som kan reise med offentlig kommunikasjon eller kjøre selv gjør det. Alternativt kan du benytte Helseekspressen. Den kjører daglige ruter til sentrale helseinstitusjoner. Helseekspressen kjører 2 ruter:
Rute 1: Geilo - Ringerike sykehus - Radiumhospitalet - Rikshospitalet.
Rute 2: Geilo - Sykehuset Buskerud (Drammen) - Radiumhospitalet - Rikshospitalet

For å benytte Helseekspressen må du ha rekvisisjon fra lege eller innkalling. Alle unntatt personer med frikort fra NAV trygd må betale en egenandel.

Reisen bestilles via Servicesenteret for pasienttransport (kjørekontoret), senest kl 13.00 dagen før reisen. (Fredag kl 13.00 for de som skal reise mandag).

Sist publisert
03.01.2008

Kontaktinformasjon

Flå kommune
Servicekontoret
Tlf. 32 05 36 00
Åpningstider: 9.00-15.00

E-post: postmottak@flaa.kommune.no