Politiske partier for perioden 2011-2015

Bygdelista for Flå
8 representanter i kommunestyret
Gruppeleder: Jostein Mæhlum

Samarbeidsliste mellom Senterpartiet og Kristelig Folkeparti
2 representanter i kommunestyret
Gruppeleder: Ole Johnny Stavn

Det norske Arbeiderparti
2 representanter i kommunestyret
Gruppeleder: Stian Bakken

Fremskrittspartiet
1 representant i kommunestyret
Gruppeleder: Karsten Ekeren

Sist publisert
29.11.2011

Kontaktinformasjon

Flå kommune
Servicekontoret
Tlf. 32 05 36 00
Åpningstider: 9.00-15.00

E-post: postmottak@flaa.kommune.no