Energi og klima

I januar ble det lansert spenstige planer for nye attraksjoner i Bjørneparken. Det er ønske om å bygge et vitensenter med tema klima og energi. For å symbolisere klimaproblematikken ønsker man å bygge et isbjørnanlegg. Det arbeides for tiden med å finansiere et forprosjekt for å se på mulighetene, utforming og ikke minst finansiering av et slikt prosjekt. I utgangspunktet ser man for seg et anlegg til ca 50 mill kroner.Ordføreren i Flå, Tor Egil Buøen

Dette er spenstige planer som vil skape stor blest og interesse for Bjørneparken, men kanskje aller mest være med på å sette fokus på de utfordringer vi har i forhold til klimaendringer.

Her er det snakk om både læring og opplevelser. Regionrådet/Buskerud fylkeskommune har bevilget 150.000,- kroner til forprosjektet.  Flå kommune har bevilget 50. 000,- kroner og lokale aktører innen energiproduksjon er i ferd med å bevilge det resterende beløp, slik at forprosjektet kan gjennomføres i løpet av sommeren og høsten.

På mine 6 år i Regionrådet for Hallingdal har jeg aldri opplevd at en bevilgningssak har blitt vedtatt med applaus. Dette viser den betydning denne satsingen kan få for hele Hallingdal som reiselivsregion. Her gjelder det å smi mens jernet er varmt. Bjørneparken i Orsa økte besøket fra 70 000 til 200 000 etter at de fikk Isbjørn. Det er sannsynlig at minst det samme vil skje i Flå.

Fra 6. juni er det dagsturavstand fra Oslo til Bjørneparken, og 22. mai åpner Rovdyrsenteret som ser ut til å bli et spektakulært opplevelsessenter. Vi kan glede oss til en spennende sommer i Flå.

Håvard Staff Brenno har de siste årene vært Olav Thon sin mann i Flå. Vi har hatt et nært samarbeid om det meste som har skjedd disse årene. Nettopp det nære samarbeidet mellom kommunen og en privat aktør tror jeg har vært nøkkelen til suksessen i Flå. Håvard startet i ny jobb i Frydenborg eiendom 1. mars. En stor takk til Håvard for stort engasjement og entusiasme i arbeidet med utvikling av Flå.

Byggingen av Flå Veksthus er i gang. Jeg fikk spørsmål om hva som skal dyrkes i veksthuset. Svaret er arbeidsplasser. Klarer vi å fylle dette bygget på den måten det er tenkt, har vi kommet langt.

Flerbrukshallen tar vi i bruk 6. og 7. juni, da blir det dansegalla med Ole Ivars, Dænsebændet, mfl.  Sokna - Ørgenvika åpner den 6. så dette blir  en god anledning til å feire.

I løpet av våren starter arbeidet med revidering av kommuneplanens arealdel. Dette er et viktig arbeid som legger grunnlaget for arealbruken i Flå de neste 10-15 årene. Ål kommune har nettopp avsluttet sitt arbeid med rullering og vi har inngått avtale om å leie inn personell fra Ål for å gjennomføre arbeidet for oss. Vi mener dette er en god og billig løsning.

Det har allerede kommet signaler fra grunneiere som ønsker å utvikle sine eiendommer. Vi står foran en spennende og viktig prosess. Her gjelder det å være på plass når toget går, det blir lenge til neste gang.

Vil til slutt få ønske alle en riktig god påske, med masse snø, sol og lange skiturer.

Flå - først i Hallingdal

Tor Egil, Ordfører

Sist publisert
27.02.2014

Kontaktinformasjon

Flå kommune
Servicekontoret
Tlf. 32 05 36 00

E-post: postmottak@flaa.kommune.no