Dyrking av arbeidsplasser

Det har nesten blitt en tradisjon at det hver vår blir åpnet et nytt bygg i Flå.

I mange år har det blitt arbeidet med å få til et kontorbygg i Flå. Det å finansiere et slikt bygg er selvsagt utfordrende. Det er også utfordrende å bygge stort nok og å skape stor nok interesse for et slikt bygg. Det å sette opp et stort bygg er en ting, å skape aktivitet i dette er noe annet.

I denne saken som i mange andre store utbyggingsprosjekt i Flå de siste årene, har det vært et nært samarbeid mellom Olav Thon og Flå kommune. At det skulle være muligheter for å få opp et kontorbygg ble klart for 3 år siden, men et kontorbygg uten aktivitet ville være relativt lite interessant. Så spørsmålet ble hvordan skape aktiviteten som ville gjøre det attraktivt for næringslivet å flytte inn.

En eller annen kom på at vi kunne flytte kommunehuset inn i veksthuset, servicekontoret kunne bli resepsjon/sentralbord for alle leietakerne som måtte ønske det, kantine og møterom kunne være felles for alle. Tanker om kontorhotell og møteplass ble konkretisert, etter hvert kom også bibliotek og lokaler for helsetjenestene inn i planene. Til slutt ble det et bygg på 6000 kvm., der hele første og andre etasje er utleid. Bygget og konseptet har slått til i kanskje enda større grad enn selv de mest optimistiske av oss trodde.

At man har valgt å kalle bygget Veksthus, er ambisiøst. Jeg var på et møte i sentrale strøk for noen uker siden. En av deltagerne sa imponert at: «i vesle Flå flytter kommunen inn i nytt hus og de kaller det veksthus samtidig som det pågår en kommunereform. Der målet er å redusere antall kommuner til 100».  Men i Flå er mottoet: bedre liten og kjapp en stor og slapp.

Da det ble bestemt at veksthuset skulle bygges la jeg ut bilde av tegningene på facebook og skrev: klart for Flå veksthus. Ikke lenge etterpå kom det kommentar fra lederen i Buskerud bondelag: Hva skal dere dyrke der? Svaret på det var veldig enkelt: Arbeidsplasser.

Veksthuset hadde aldri kunne blitt realisert uten en investor som tenker stort og er framoverlent. Olav Thon har satset stort på nytt. Veksthuset er stort. Her blir det mange arbeidsplasser, her vil ideer bli utviklet å sett ut i live, her skal det spire og gro. Det var en lykke at Olav Thon for 8-9 år siden hadde tro på Flå og satset. Ikke ved å dele ut almisser, men på næringsutvikling.

Til alle som skal arbeide i Veksthuset, til alle brukere og kunder, gratulerer. Vi tar i bruk et bygg som alle i Flå vil ha stor glede av i mange tiår. Samlivet mellom offentlige og private virksomheter, og den geografiske plasseringen av Flå Veksthus vil få betydning for næringslivet i hele Hallingdal

Ønsker alle en god sommer

Flå først i Hallingdal
Tor Egil 
Ordfører

 

 

 

Sist publisert
08.06.2015

Kontaktinformasjon

Flå kommune
Servicekontoret
Tlf. 32 05 36 00
Åpningstider: 9.00-15.00

E-post: postmottak@flaa.kommune.no