Svarteper

Det pågår for tida et stort Svareperspill om hvilke veier som skal være hovedveier mellom øst og vest. For ett år siden ble det proklamert fra politisk ledelse i samferdselsdepartementet at det skulle prioriteres en hovedvei mellom øst og vest. Dette er senere moderert til to.

Vi prater i denne sammenhengen om fire veier: E134 som er veien mellom Oslo og Haugesund, Rv 7 over Hardangervidda om Voss til Bergen, Rv7/52 over Hemsedal og Lærdal samt E16 gjennom Valdres. Alle disse veiene har lokale, regionale og nasjonale funksjoner. Sikker kryssing av fjellovergangene er helt avgjørende for næringslivet i Telemark, Hallingdal og Valdres. Derfor blir det feil å prioritere bort en fjellovergang og satse på tre andre.

Hallingdal er landets desidert største reiselivsregion. En stor del av reiselivet i øvre Hallingdal er basert på turister som kommer fra vest. På Geilo er ca 50 % av vintergjestene fra Vestlandet. Da er det ganske vesentlig at veien er åpen.

Vegdirektoratet har nå kommet med sin rapport. I denne rapporten er det kun tatt hensyn til transportnytte. Det vil si nytten av å transportere for eksempel en laks fra Sotra til Oslo. Verdiskapningen som skjer i lokalsamfunnene langs veiene er ikke vurdert.

På et møte om dette temaet i Oslo var det ca 160 deltagere. Ingen av disse var fra Oslo og Bergen. Jeg tenker dette med all tydelighet viser at det er effekten av å ha en vei gjennom lokalsamfunn som er viktig, ike hvor laksen fra vestlandet kjører.

I rapporten fra Vegdirektoratet velger man utrolig nok bort den raskeste, korteste og billigste veien som er Rv 7 over Hardangervidda. Derimot velger man E 134 som førsteprioritet. Rv7/52 er også valgt som hovedvei, og alt skulle derfor være bra for oss i Hallingdal.

Jeg er redd det ikke er det. I E 134-pakken er det planlagt en vei fra Odda til Bergen, kostnaden på denne er 30 milliarder. For å få dette prosjektet lønnsomt må trafikken på E 134 seksdobles. Trafikken som i dag går i Hallingdal skal flyttes til Telemark. Trafikken som skal gå på Rv7/52 er trafikken som skal nordover til Vestlandet. For å få til dette må det bygges bro over Sognefjorden, slik at trafikken som for eksempel skal til Ålesund velger Hallingdal.

Er dette en ny hestehandel om lærdalstunnel og ringeriksbane? Først bruker man 50-60 milliarder på E 134, og så blir det stille. Da kan det bli veldig stille.

Jeg håper og tror at Hallingdal ikke blir sittende med svarte-per i samferdselsspillet denne gangen, men faren er så absolutt til stede.Ønsker alle en god påske

FLÅ – FØRST I HALLINGDAL
Tor Egil
Ordfører
 

 

Sist publisert
02.03.2015

Kontaktinformasjon

Flå kommune
Servicekontoret
Tlf. 32 05 36 00
Åpningstider: 9.00-15.00

E-post: postmottak@flaa.kommune.no