Fest og feiring

Mai og juni har vært to måneder som har stått i feiringens tegn.  Det startet 17. mai med 200 årsjubileum for grunnloven. Som ordfører fikk jeg anledning til å delta på feiringen 14. og 15. mai både i Oslo rådhus, stortinget og slottet. En minnerik opplevelse.

På Flå ble 17. mai feiret på tradisjonelt vis. Dagen ble i år avsluttet uten den tradisjonelle revyen, men det ble isteden framført et historisk skuespill forfattet  av Torgeir Medbøen, fremført av ungdom og litt eldre ressurspersoner fra Flå. Imponerende innsats, en stor takk til alle, og spesielt til forfatteren.Ordføreren i Flå, Tor Egil Buøen

22. mai ble nasjonalt autorisert naturinformasjonssenter, Bjørneparken Rovdyrsenter, åpnet av statssekretær Lars Andreas Lunde. Senteret er spektakulært, ungdommelig og gir god informasjon. Tilbakemeldingene er overveldende positive. Ikke minst er dette viktig  i forhold til at sentrale myndigheter har brukt store beløp på dette senteret ser at pengene de gir til Flå, gir mye tilbake. En stor takk til alle som har bidratt til dette senteret.  Rovdyrsenteret er med på å løfte tilbudet og det faglige innholdet i Bjørneparken flere hakk. Dette er begynnelse, fortsettelse følger.

6. juni åpnet flerbrukshallen ved Flå skole. 8 måneder etter at grunnarbeidet startet er hallen nesten helt ferdig. En verdig åpningsseremoni med påfølgende Vassfardans i to dager til ende, var en verdig feiring av dette store prosjektet. Det at lokale bedrifter som Øst-Riv, Hallingdal Kraftnett, Novema, SEG entreprenør,  Skue sparebank, Høgevarde  og Hallingkonsult  har bidratt, er imponerende. Enda mere imponerende er det at Olav Thon har bidratt med ca 10 millioner. Det er disse millionene som har ført til at hallen har squashbane, treningssenter, klubblokale og stort myldreareal. Mest imponerende er den fantastiske dugnadsinnsatsen som er utført hver kveld og hver helg  fra februar frem til juli. Til nå har det blitt 4000 timer. Jeg har skrevet det før: Dugnadsånden i Flå er ikke død, men at den var så levende hadde jeg ikke trodd. Stor takk til alle som har bidratt. Gratulerer til alle i Flå og lykke til alle brukere av Thon Hallen.

27. juni åpnet Sokna-Ørgenvika. Veien til Hønefoss og Oslo har blitt nesten en halv time kortere. 70 års kamp er kronet med seier. På sikt har vi nå store muligheter til å bli en vekstkommune med Veksthus, attraktive boliger og gode fritidstilbud. De samferdselspolitiske vedtak som er gjort/er i ferd med å bli gjort, med tanke på fire felts E16 og Ringeriksbane, vil Ringerike de neste 20 årene bli vekstregion nummer en i Norge. Vi er nærmeste nabo og har nå alle muligheter.

Ingen av de fire feiringene hadde vært mulig uten forutgående innstas fra mange. Om vi ser bort fra grunnlovsjubileet, er de tre andre feiringene også resultat av utstrakt samarbeid mellom offentlige og private aktører. Dette er bra, og er også et uttrykk for at vårt lokaldemokrati  fungerer.

Mottoet er fortsatt: at det er bedre å være liten og kjapp enn stor og slapp. Utviklingen skapes ikke ved å sitte og sutre ved kafébordet, men ved aktiv og positiv deltagelse.  

Ønsker alle en god sommer.

FLÅ – FØRST I HALLINGDAL

Tor Egil
ordfører

Sist publisert
12.06.2014

Kontaktinformasjon

Flå kommune
Servicekontoret
Tlf. 32 05 36 00

E-post: postmottak@flaa.kommune.no