Jubelår

2014 har vært et jubelår for Flå. Åpning av Sokna-Ørgenvika, åpning av Thonhallen, og åpning av Bjørneparken Rovdyrsenter. Mange har jobbet sammen både lokalt, regionalt og nasjonalt for å få gjennomført disse tre prosjektene. Det har faktisk også skjedd flere andre positive ting. Ordfører Tor Egil Buøen. Foto: Hallingdølen

Flå har de siste årene blitt en hyttekommune. Siden år 2007 er det bygd hytter/solgt tomter i Flå for anslagsvis 1 200 000 000 kroner, et utrolig beløp. Hyttebygging har skapt mange arbeidsplasser i fjellet, og ikke minst i handelsnæringen nede i bygda. Alle har lagt merke til den store utviklingen som har skjedd i Flå sentrum de siste årene, men de færreste tenker over at investeringene i fjellet er 3-4 ganger så store som det som er investert i Flå sentrum. Alt i Flå er ikke Olav Thon, selv om noen «oppdølinger» liker å tro det.  Det er riktigere å si at alt henger sammen. Utviklingen av Flå til hytte/reiselivskommune fører til at det er attraktivt å satse på handel og service. Utviklingen av handel og service fører til at det blir mer attraktivt å bygge hytte og være turist i Flå.

I kommuneplanens samfunnsdel, som ble vedtatt i 2011, setter vi i Flå oss mål om å bli en hyttekommune. Det var derfor veldig gledelig at det kun er en innsigelse til områdereguleringsplan for Gulsvikfjellet. Uansett hvordan det går med denne innsigelsen og tilpasninger i forhold til andre innspill, er det i løpet av kort tid klart for bygging av 1000-1200 nye hytter i dette området. Høgevarde A/S har i utviklingen av sitt område vist vei i forhold til en ny næring i Flå.

Arbeidet med å rullere kommuneplanens arealdel er også godt i gang. Dette arbeidet bygger på samfunnsdelen. Det har kommet mange spennende innspill. I løpet av de neste månedene skal disse vurderes før det blir høring av planen våren 2015. Denne planen og utformingen av den blir helt avgjørende for den vekst og utvikling vi ser for oss i Flå de kommende år.

Det nytter ikke å hvile på gamle laurbær. Nye prosjekter som veksthus, klima og energisenter, datalagringssentral på Grøslandmoen, industriområde på Gulsvikskogen, nytt leilighetsbygg i sentrum, boligfelt i Gulsvik og Seterstøkroken, kommunedelplan for Gulsvik, Ringeriksbanen og Hardangerviddatunell, er alle viktige prosjekter for Flå i framtida.

Et spennende prosjekt for å sette Flå på kartet er Fiske- og Villmarksbygda. Her samarbeider Thon Hotels, Flå kommune, Flå Vekst, Color Line, Jakt og Fiskesenteret og Bjørneparken om å få tyske fisketurister til Flå. Like spennende kan det bli å se hvordan reiselivssamarbeidet i Hallingdal blir framover. Uansett hva vi driver med kreves det stor innsats, evne til å stå på, og evne til å omstille seg når det er nødvendig.

Takk til alle som deltar i utviklingen av Flå for stor innsats og positivisme i året som har gått.

Ønsker alle en god jul og ett godt nytt år

FLÅ – FØRST I HALLINGDAL
Tor Egil
Ordfører

 

Sist publisert
18.11.2014

Kontaktinformasjon

Flå kommune
Servicekontoret
Tlf. 32 05 36 00
Åpningstider: 9.00-15.00

E-post: postmottak@flaa.kommune.no