Kommunestruktur (igjen)

Det er ikke mer enn et år siden jeg sist skrev om kommunestruktur. Etter valget i fjor høst har dette blitt et aktuelt tema. Både Høyre ogOrdføreren i Flå, Tor Egil Buøen Fremskrittspartiet er klare på at det må til en stor og omfattende kommunereform for å møte morgendagens behov i norske kommuner. Støttepartiet Venstre er klokkeklar på at det eneste saliggjørende er store enheter,  og Kristelig  Folkeparti er nesten på samme kurs. Diskusjonen går litt rundt om det skal brukes tvang eller ikke. Påstanden er at kommuner må ha minimum 15-20 000 innbyggere for å kunne fungere. Det må være lov  å stille spørsmålet om  hva slags forskning som ligger til grunn for dette?

I vinter la Vaboutvalget fram sin utredning om kommunestruktur. Utvalget underslår ikke  at innbyggerne i de minste kommunene (i folketall) er mest fornøyd med tjenestetilbudet. Dette blir bortforklart med at gjennomsnittsalderen er høy og utdanningsnivået lavt. Med andre ord er vi som bor på landsbygda i Norge gamle, dumme og vet ikke vårt eget beste. Fantastisk at sånne holdninger og et slikt menneskesyn eksisterer i 2014.

Vi har en geografi og et ressursgrunnlag i Norge som innebærer at landet generelt er tynt befolket, innlandet er spesielt tynt befolket. Det blir ikke mer folk av å slå sammen kommuner. Det blir ikke bedre tjenester, det blir ikke mindre byråkrati,  og det blir ikke mer demokratisk. Det blir det motsatte. I tillegg vil det bli en sentralisering som på sikt vil føre til avfolking.

Ville Bjørneparken Kjøpesenter blitt realisert i Hallingdal kommune? Jeg tror ikke det. Det kan godt hende at både ordfører, rådmann og næringskonsulent hadde vært positive. Men det er vel relativt sannsynlig at småhøkerne på Nes og Gol hadde mobilisert og vist til planer hvor handelen i dalen skulle foregå? Det er bare å se til hva som skjedde når noen bedrifter på Gol har ønsket å etablere seg ved Rv7.

Ville hytteplanene i Gulsvikfjellet blitt vedtatt i Hallingdal kommune? En direkte konkurrent til aktiviteter lengre oppe i Hallingdal. Tvilsomt! Og i alle fall helt utenkelig i en kommune der Flå, Krødsherad og Sigdal er med.

Ingen har til dags dato fortalt meg hva som blir bedre for innbyggerne i en stor kommune. Jeg venter i spenning på å få høre dette.

Kommunesammenslåing vil for Flå sitt vedkommende være det samme som nedlegging. Valget står mellom pest og kolera. Jeg er sikker på at det fortsatt er så mye livskraft i Flå-samfunnet at vi på ingen måte trenger å starte planleggingen av vår egen begravelse.   

FLÅ – FØRST I HALLINGDAL

Tor Egil
Ordfører

Sist publisert
03.09.2014

Kontaktinformasjon

Flå kommune
Servicekontoret
Tlf. 32 05 36 00
Åpningstider: 9.00-15.00

E-post: postmottak@flaa.kommune.no