Leder Arne Hilde (AP)

Leder av Kontrollutvalget:
Arne Hilde

Tlf.: 97 48 76 40

Sist publisert
24.10.2011
Publisert av

Kontaktinformasjon

Kontrollutvalgssekretariat
v/SpareBank 1 Regnskapshuset Hallingdal AS
Postboks 23
3561 Hemsedal

Tlf.: 32061639/32061607
Epost: www.hallingregnskap.no