Kontrollutvalget

Valgte medlemmer for perioden 2011-2015.

Sist publisert
10.02.2012
Publisert av

Kontaktinformasjon

Kontrollutvalgssekretariat
v/SpareBank 1 Regnskapshuset Hallingdal AS
Postboks 23
3561 Hemsedal

Tlf.: 32061639/32061607
Epost: www.hallingregnskap.no