Medlemmer i råd og utvalg

Her vil du finne oversikt over valgte medlemmer til Formannskap, Kommunestyre, Fast planutvalg og kontrollutvalg for perioden 2011-2015.

Sist publisert
22.02.2012

Kontaktinformasjon

Flå kommune
Servicekontoret
Tlf. 32 05 36 00
Åpningstider: 9.00-15.00

E-post: postmottak@flaa.kommune.no