Velkommen til Flå

Flå, en kommune i Hallingdal

Flå kommune ligger først  i Hallingdal og byr på flott natur med bl.a. Krøderfjorden, Vassfaret , Høgevarde og Gråfjell opp mot 1400-1500 m.o.h.
Høyde over havet varierer fra 150 moh til 1500 moh.
I sentrum ligger kommuneadministrasjonen, barne- og ungdomsskolen, kirken, kjøpesenter, hotel, selskapskolale, spisesteder, bensinstasjon m.m.
Bergensbanen og Riksveg 7 går gjennom kommunen.
Kommunen med sine ca 1000 innbyggere har gode oppvekstvilkår for barn og unge.

 

Flå kommune ønsker velkommen!

Krøderen, Vassfaret,  Hestjuvnatten ,Høgevarde og Gråfjell er landemerker.   Kommunen har et areal på 692 kvadratkilometer.  Dette omfatter også store deler av verneområdet Vassfaret, et sagnomsust område hvor landets siste faste bjørnestamme hadde tilholdssted.  Det er lett å ta seg inn i området ved å følge de merkede stier.

Fiskemulighetene er gode både i Vassfaret, Hallingdalselva og i de mange fjellvannene. 

Ønsker du en dukkert, finnes det mange fine badeplassr ved Hallingdalselva og i Krøderen.

Kommunen har ledige  boligtomter i boligfelt. Det finnes også en del spredt boligbygging utenfor regulert område.

I Flå finner du også byggeklare høyfjellstomter for fritidsboliger med høy standard.  Det er stor byggeaktivitet i hytteområdene og det bygges årlig ca 100 nye hytter.  Som en følge av dette er det mangel på lokale håndverkere og etablering av slike i kommunen er sterkt ønsket.

Flå kommune kjøpte industri-arealene Elvemo og Roppemoen i 1970. Her er det etablert flere bedrifter, bl.a. Flåhytta A/S, Novema A/S, og Flå Bil og Traktor A/S.
I Flå er det flere firma som driver graving, transport og skogsdrift.


Visjon for kommunens utvikling - strategiske utfordringer

Den største utfordringen blir å stabilisere folketallet og på sikt øke det, slik at alders- og kjønnsfordelingen blir mer ideell enn i dag.
Skape bo- og arbeidsforhold i kommuen slik at ungdom med høyere utdannelse og fagutdanning finner det attraktivt å bli værende eller flytte (tilbake) til kommunen.
Bevare arbeidsplasser og støtte arbeide med nyskaping og omstillinger i næringslivet.

Kommunen fører en aktiv næringspolitikk hvor tilrettelegging for nye tiltak står sentralt.  I denne sammenheng ønsker kommunen spesielt personer med gode ideer velkommen!

Kommunen arbeider aktivt med stedsutvikling Gulsvik. For båtliv på Krøderen er det lagt til rette med  eget bryggeanlegg i Gulsvik.  Her er det  mulighet for leie av brygge.

  

Oversikt over næring og arbeidsmarked.

Jord- og skogbruk

Landbruket er den viktigste næringen i Flå.
Flå er den største og mest aktive skogkommunen i Hallingdal. Hovedproduksjonen på gårdene er skog og korn, ofte i kombinasjon med sau.

Utmarksnæring

I Flå kommune er det ca. 1600 hytter. Flå har mange ledige hyttetomter i felt, spesielt er Skarsdalen, Flenten og Gulsvikfjellet attraktive.
Jakt på elg og hjort blir stort sett tatt hånd om av skogeierne, mens jakt på rein, rådyr og småvilt oftes leies ut.
Fiske er godt organisert i flere området bl.a. Hallingdalselva og Flå Østre Grunneierlag.

Handel og service

I kommunen er det kjøpesenter, hotel,  bensinstasjoner m/storkiosk, blomster, røkeri, IT-bedrift, rep.verksted for radio og tv, bilverksted og regnskapskontor.
Det blir laget steinsmykker og diverse treprodukter, og det finnes flere flinke rosemalere og dekormalere.
I sentrum ligger også bank, post i butikk, lensmann, kommuneadministrasjon, statlige kontorer. Flå IT-senter har samlet flere bedrifter som i hovedsak bruker data som arbeidsverktøy innen flere forskjellige bransjer; programvareutvikling, oppmålingstjenester, datasupport m.m.
Bygda har Turbuss, varetransport og taxi.
Mijøgata gjennom Flå sentrum gir store muligheter for videreutvikling av handels- og servicenæringen.


Avstander til byer med bil:

Flå - Oslo          130 km

Flå - Hønefoss     82 km

Flå - Drammen   120 km

Flå - Bergen       330 km

I tillegg til tog er det flere busselskap som sørger for offentlig kommunikasjon i retning Oslo eller Bergen.

Når ny vegstrekning Sokna - Ørgenvika er realisert vil  dette bety en betydlig innsparing i avstand og reisetid sørover. Som eksempel vil reisetid Flå - Sandvika vil da bli ca 1 time.

 

FLÅ - KOM OG SJÅ !

 

 

 

 

Sist publisert
07.12.2010

Kontaktinformasjon

Flå kommune
Servicekontoret
Tlf. 32 05 36 00
Åpningstider: 9.00-15.00

E-post: postmottak@flaa.kommune.no