Gratis førstelinjetjeneste

Førstelinjerettshjelp våren 2012

Flå og Nes samarbeider om prosjektet. Førstelinjerettshjelpen har kontordag ved Servicekontoret på Nesbyen.
For timebestilling kontakt servicekontoret  tlf. 32 06 83 00 eller e-post servicetorget@nes-bu.

Advokaten blir å treffe på servicetorget følgende dager:

Førstelinjerettshjelp våren 2012:
Mandag 6. februar kl: 09.00 – 12.30
Mandag 27. februar kl: 13.30 – 15.00
Mandag 5. mars kl: 09.00 – 12.30
Mandag 23. april kl: 13.30 – 15.00
Mandag 4. juni kl: 09.00 – 12.30
Mandag 25. juni kl: kl: 13.30 – 15.00

For mer informasjon.

 

Sist publisert
26.06.2012

Kontaktinformasjon

Flå kommune
Servicekontoret
Tlf. 32 05 36 00
Åpningstider: 9.00-15.00

E-post: postmottak@flaa.kommune.no