Kommunalt tilskudd til unge boligsøkende

Kommunestyret vedtok 31. mai 2012 reglement for kommunalt tilskudd til unge boligsøkende.

Reglementet trer i kraft fra 1.1.2012.

Tilskuddet blir gitt til førstegangs etablerer, til og med det kalenderåret søkeren fyller 35 år. I tilfeller hvor et par går til anskaffelse av bolig, er det nok at den ene søker tilskuddet er førstegangs boligetablerer.

For mer informasjon

Sist publisert
04.06.2012

Kontaktinformasjon

Flå kommune
Servicekontoret
Tlf. 32 05 36 00
Åpningstider: 9.00-15.00

E-post: postmottak@flaa.kommune.no